Klub přátel
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 25 Červenec 2008 21:19

Náš sbor zřizuje občanské sdružení ( nyní spolek):

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci B.Němcové 2
412 01 Litoměřice


Název sdružení: Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci
Cíl sdružení: Cílem občanského sdružení je zajištění činnosti , rozvoje a veškerýchpotřeb chlapeckého sboru Páni kluci ,

zejména koncertů, spolupráce s dalšími sbrory a získávání finančních prostředků.

Vybráno ze stanov :
Orgány sdružení: Nejvyšším orgánem je valná hromada členů
Statutárním orgánem je Předseda Klubu přátel chlapeckého sboru
Výkonným orgánem je Výbor Klubu přátel
Kontrolním orgánem je kontrolní komise sdružení

Členství ve sdružení - je individuální a vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členství zaniká úmrtím nebo nezaplacením příspěvku v řádném termínu.

Práva a povinnosti členů :
Práva: podílet se na činnosti sdružení,volit do orgánů sdružení,být volen do orgánů sdružení,obracet se na orgány sdružení s podněty,být informován o činnosti sdružení

Povinnosti - dodržovat stanovy sdružení, aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,chránit zájmy a majetek sdružení , platit členské příspěvky.


PŘIHLÁŠKA

člena občanského sdružení Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci

Jméno a příjmení: ….………………………………………………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlašuji se do občanského sdružení Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci. Souhlasím se stanovami sdružení a členským příspěvkem 300 Kč na kalendářní rok, který je podmínkou členství.

Datum: ……………………………………………. Podpis: …………………………………………….

(Přihláška je určena těm, kteří ještě nejsou členy našeho OS.)